Tingimused

Kasutamise tingimused

Kuulutus. Turg.uudis.eu (edaspidi "Turg") kuulutus on eraisiku või ettevõtte kuulutus, mille eesmärk on tulu teenimine. 

Kuulutuse kestus. Kuulutus on aktiivne 30 päeva.

Teenused. Teenused, mille kohta avaldatakse kuulutusi, peavad vastama Eestis asjaomasele tegevusharule kehtivatele seadustele ja eeskirjadele.

Kirjeldus. Kuulutuse pealkiri peab kirjeldama kaupa või teenust ega tohi sisaldada ettevõtete nimesid ega linke teistele võrgukülgedele. Kaupa või teenust tuleb kirjeldada kuulutuse tekstis, lingi lisamine teisele võrguküljele ei ole lubatud.

Kuulutuse teksti kopeerimine teistest kuulutustest ei ole lubatud, kuulutustele kehtib autoriõiguse seadus.

Liigitamine. Kuulutus tuleb liigitada sellise rubriigi alla, mis kirjeldab kõige paremini teie kaupa või teenust (kuulutus võidakse pärast selle võimalikku kontrollimist ümber tõsta sobiva rubriigi alla). Ühe rubriigi kuulutusse ei ole lubatud lisada teisi, sinna mittekuuluvaid kaupu või teenuseid, nende kohta tuleb avaldada eraldi kuulutus. 
Alates 01.02.2019 on kuulutused liigitatud:

 1. "Sõidukid",
 2. "Elektroonika",
 3. "Riided/jalatsid",
 4. "Lastekaubad" ,
 5. "Töö ja äri",
 6. "Ehitus",
 7. "Kinnisvara",
 8. "Kodu",
 9. "Koduloomad",
 10. "Vaba aeg",
 11. "Üritused",
 12. "Muud".

Turg (Turul) on õigus vastavalt vajadusele liike juurde lisada või neid eemaldada oma äranägemise järgi.

Samasisulised kuulutused. Ühe ja sama kauba või teenuse kohta ei avaldata korraga mitut kuulutust. Samuti ei avaldata  ühe ja sama kauba või teenuse kuulutust enam kui ühe rubriigi all. 

Lingid ja viited. Lingid peavad olema kuulutuse kauba või teenusega seotud. Lingile kehtivad üldiselt samad reeglid, mis kuulutusele. Lubatud ei ole teisele kuulutuste- või oksjonilehele suunava lingi või viite lisamine. Lubatud ei ole lingid ega viited võrgukülgedele, millel avaldatav oluline teave on seotud liikmelisusega või muul viisil salasõnaga kaitstud.

Pildid ja videod. Kuulutusele lisatavad pildid ja videod peavad olema seotud kuulutuse kauba või teenusega . Teistest kuulutustest võetud pilte ega videoid ei tohi kasutada ilma autori nõusolekuta. Piltidel ei ole lubatud viidata teisele oksjoni- või kuulutustelehele.

Piraatkoopiad ja võltsingud. Kaubamärkidega kaitstud toodete, CD/DVDde, programmikaartide, arvuti/videomängude tarkvara jms piraatkoopiate või võltsingute kuulutuste avaldamine ei ole lubatud.

Ebaseaduslik kaup. Kuulutusi kaupade kohta, mille müümine ei ole Eesti seaduste järgi lubatud, ei avaldata.

Solvava sisuga kuulutused. Kuulutused, mis võivad mõjuda solvavalt rahvusrühmadele, üksikisikutele või avaliku elu tegelasele, ei ole lubatud. Solvava iseloomuga piltide ja videote kasutamine ei ole lubatud.

Ebareaalsed pakkumised. Turg jätab endale õiguse otsustada, milliseid pakkumisi võib lugeda ebareaalseks.

Üldtingimused

Vastutus. Kuulutuse esitaja vastutab isiklikult oma kuulutuse eest. Turg ei vastuta kuulutuses avaldatud kauba ega teenuse eest.

Autoriõigus. Kõik varalised õigused kuulutuse tekstile ja pildile loovutatakse Turg (Turule).

Hüvitamine. Turg ei vastuta kahju eest, mis tekkisid kuulutuse avaldada soovinud isikule, mis on tingitud sellest, et kuulutuse kaudu pole temaga ühendust võetud või kuulutuse kaudu ühendust võtnud isik on tekitanud talle kahju või saamata jäänud tulu.

Isikuandmed. Turg abistab õiguskaitseorganeid ja teisi väärteomenetlejaid teabega kuulutustes ilmnevate seaduserikkumiste kohta. Kuulutuse esitanud või kuulutusele vastanud isiku saab kindlaks teha internetiteenuse pakkuja abil, kasutades selleks nt registreeritud IP-aadressi.

E-post. Isegi kui Teid on kuulutusega seoses võimalik kätte saada ainult telefoni teel, mille numbri lisate kuulutuse teksti, on e-posti aadressi esitamine kuulutuse avaldamiseks kohustuslik.

Videoga, fotoga ja heliga (edaspidi video) kuulutuste lisatingimused

Käesolevaga kinnitate nõustumist alljärgnevate tingimustega, mis kehtivad teie kuulutuse videole lisaks kõikidele kuulutustele kohaldatavatele Turg reeglitele.

 • Rohkem kui ühte videot ühe kuulutuse kohta ei avaldata.
 • Kõik vajalikud õigused kuulutuse videole kuuluvad Teile, sest Te ise olete selle materjali filminud või omate kõikide video loomisel osalenud isikute nõusolekut materjali kasutamiseks kuulutuse videona Turg keskkonnas vastavalt Turg reeglitele ja tingimustele.
 • Teie vastutate selle eest, et kõik kuulutuse videos äratuntavad isikud on teadlikud video kasutuseesmärgist ja on andnud oma kindla nõusoleku kuulutuse videos osalemiseks ning selle võimalikuks kasutamiseks Turg poolt reklaami eesmärgil.
 • Te olete teadlik, et kuulutuse video ei tohi sisaldada autoriõigustega kaitstud materjale, sh autoriõigustega kaitstud muusikat, filmiklippe ega muid sarnaseid materjale, mille kasutamiseks kuulutuse videos puudub Teil autori nõusolek.
 • Te annate Turg õiguse kuulutuse videot vabalt käsutada, sh seda töödelda, salvestada või kopeerida, kohandada selle vormingut ja teha video üldsusele kättesaadavaks ükskõik millises meediakanalis. Turg tohib kasutada kuulutuse videot Turg reklaamimise eesmärgil teistes meediaväljaannetes.
 • Te loobute käesolevaga igasuguste hüvitisnõuete esitamisest Turg seoses kuulutuse video kasutamisega Turg poolt.
 • Teie vastutate kolmandate isikute võimalike kahjuhüvitisnõuete eest seoses kuulutuse video sisuga.
 • Te ei ole kasutanud videoks otseühendusi aktiivsete veebikaameratega (live-cams) ega turva- ja valvekaamerate salvestatud materjale.
 • Te aktsepteerite Turg õigust eemaldada teie kuulutuse video oma kodulehelt, kui videoga rikutakse Turg hinnangul Turg kehtestatud reegleid, kolmandate isikute õigusi või muid õigusakte.

Kuulutuse Turg keskkonnas avaldamine on tasuta.

Turg ei avalda muu hulgas järgmiste kaupade ja teenuste kuulutusi:

 • alkohol, narkootikumid, tubaka- ja nikotiinitooted, e-sigaretid
 • relvad, pürotehnika
 • kasiino- ja mänguautomaadid
 • sõidukite dokumendid
 • võrkturundus
 • ennustamine jms
 • ravimid
 • med. teenused ja -seadmed (k.a. alternatiivmeditsiin)
 • doonorelundid
 • eksootilised loomad ja linnud
 • sagedusel 1,2 GHz töötavad juhtmevabad kommunikatsioonivahendid
 • teatud keemilised ained (nt elavhõbe)
 • BIOSeta videomängud, mida on muudetud
 • kiirusemõõtja eest hoiatavad seadmed
 • võltsitud mündid ja paberraha
 • prillid ja läätsed 
 • erootilise ja pornograafilise sisuga kuulutused
 • isetehtud raadio- või telesalvestised
 • solvava propaganda esemed
 • mobiiltelefonide koodi murdmiseks kasutatavad vahendid või teenused
 • teatud toidukaubad (nt tuuramari)
 • laserkaardikepid, -seadmed (võimsusega üle 5 mW)
 • toidulisandid

Muudetud: 01.02.2019